TUECON-New Books-2020-08-AUG

This list contains 10 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Patterns of varietal adoption and economics of rice production in Asia / edited by H. Wang [and others].

by Wang, Huaiyu | International Rice Research Institute.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Metro Manila, Philippines : International Rice Research Institute, 2012Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Platform revolution : how networked markets are transforming the economy and how to make them work for you / Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne, and Sangeet Paul Choudary.

by Parker, Geoffrey (Geoffrey G.) | Van Alstyne, Marshall | Choudary, Sangeet Paul.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : W.W. NORTON & Company, c2016Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
The coming bond market collapse : how to survive the demise of the U.S. debt market / Michael G. Pento.

by Pento, Michael G, 1963-.

Material type: Text Text Publisher: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., c2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4910 .P46 2013 (1).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khrōngsāng kānkhā rawāng prathēt khō̜ng Thai : kānwikhro̜ kānplīanplǣng læ phonkrathop = Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of changes and impacts. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของไทย : การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ = Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of changes and impacts.

Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of changes and impacts.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.55 .ก6364 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55 .ก6364 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khrōngsāng kānkhā rawāng prathēt khō̜ng Thai : kānplīanplǣng chœ̄ng khrōngsāng lāi miti= Changes in the structure of international trade in Thailand : multidimensional structure changes. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของไทย : การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายมิติ = Changes in the structure of international trade in Thailand : multidimensional structure changes.

Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Changes in the structure of international trade in Thailand : multidimensional structure changes.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.55 .ก6363 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.55 .ก6363 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55 .ก6363 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khrōngsāng kānkhā rawāng prathēt khō̜ng Thai : kānwikhro̜ phonkrathop tō̜ phāk ʻutsāhakam læ sathānprakō̜pkān = Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of industry and establishment. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของไทย : การวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ = Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of industry and establishment.

Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of industry and establishment.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.55 .ก6365 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.55 .ก6365 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55 .ก6365 2562 (1).
ห้องสมุด:
Sārānukrom sap thō̜ngthin Thai / สารานุกรมศัพท์ท้องถิ่นไทย / สมคิด เลิศไพทูรย์ บรรณาธิการ ; [ผู้เขียน] สมคิด เลิศไพฑูรย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Somkit Lertpaithoon, Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai, [2563?] [2020?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย, [2563?] [2020?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.ก12 ส64 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.ก12 ส64 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.ก12 ส64 2563 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7153.ก12 ส64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Sētthasāt : prawattisāt mī chīwit khō̜ng phatthanākān khwāmkhit sētthasāt / เศรษฐศาสตร์ : ประวัติศาสตร์มีชีวิตของพัฒนาการความคิดเศรษฐศาสตร์ / โดย Niall Kishtainy ; ฐณฐ จินดานนท์ แปล.

Kishtainy, Niall. Tanot Chindanonda. by คิชเทนี, ไนล์ | ฐณฐ จินดานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HB71 .ค623 2562 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HB71 .ค623 2562 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB71 .ค623 2562 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Sētthasāt kānngœ̄n rawāng prathēt : thritsadī læ nayōbāi = International finance : theory and policy / เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย = International finance : theory and policy / ดมิศา มุกด์มณี.

Damisā Mukmanī. by ดมิศา มุกด์มณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: International finance : theory and policy.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG3881 .ด46 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3881 .ด46 2563 (4). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Lōk plīan khon prap : rūam Thai sāng chāt withī mai sū khwāmyangyư̄n / โลกเปลี่ยน คนปรับ : รวมไทย สร้างชาติ วิถีใหม่สู่ความยั่งยืน / สุวิทย์ เมษินทรีย์.

Suwit Mēsinsī, by สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2504-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kānudomsưksā Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam, [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, [2563] [2020]Other title: Rūam Thai sāng chāt withī mai sū khwāmyangyư̄n Other title: รวมไทย สร้างชาติ วิถีใหม่สู่ความยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.55.ก8 ส7555 2563 (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544