TUMED-New Books 2020-August (Tha)

This list contains 155 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Basic and clinical neuroscience. 11 / Basic and clinical neuroscience. 11 / บรรณาธิการ พัทธมน ปัญญาแก้ว ... [และคนอื่นๆ].

Phatthamon Panyākǣo. Kamman Phanthumčhindā. Chamaiphō̜n Tēchakamphu. Nat Phasuthānchāt. Dārut ʻAniwattanaphong. Thanathat Bunmongkhon. Thanin ʻAtsawawichīančhindā. Thāwinī Chīwamaitrīwong. Thīraphāp Kitčhāwičhit. Narưchō̜n Kitphaisānrattanā. Nitčhasī Chānnarong. Prasit Phaothō̜ngkham. Pāčharī Yokʻamphō̜n. Pharanphong Tēmīyapradit. Phūsanu Thanāphō̜nsangsut. Manatsawan Santhanānukān. Yutthachai Likhitčharœ̄n. Yuwadī Thō̜ngchư̄am. Rungrōt Phitthayasiri. Wasan ʻAkkharathanawat. Suphō̜n Trāwanitkun. Sāisamō̜n Phumphit. Sudā Čhirasakundēt. Supharat Čhariyakōson. Sek Thǣnprasœ̄tsuk. Sētthaphong Chūnāmchai. Hathaichanok Lœ̄twarāyut. ʻAphinphen Sārayā Wasantiwong. ʻAphiwut Kœ̄tdō̜nfǣk. ʻŌ̜ranut Chư̄aphakdī. ʻŌ̜nʻanong Čhitkritsadākun. ʻŌ̜nʻumā Chutinēt. ʻAnthiphā Choksuwattanasakun. ʻAiyawut Thaiphisutthikun. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Prasātwitthayā. by พัทธมน ปัญญาแก้ว | กัมมันต์ พันธุมจินดา | ชไมพร เตชะกำพุ | ณัฐ พสุธารชาติ | ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ | ธนทัศน์ บุญมงคล | ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา | ธาวิณี ชีวไมตรีวงศ์ | ธีรภาพ กิจจาวิจิตร | นฤชร กิจไพศาลรัตนา | นิจศรี ชาญณรงค์ | ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ | ปาจรีย์ หยกอัมพร | ภรัณย์พงศ์ เตมียะประดิษฐ์ | ภูษณุ ธนาพรสังสุทธิ์ | มนัสวรรณ์ สันทนานุการ | ยุทธชัย ลิขิตเจริญ | ยุวดี ทองเชื่อม | รุ่งโรจน์ พิทยศิริ | วสันต์ อัครธนวัฒน์ | ศุภร ตราวณิชกุล | สายสมร พุ่มพิศ | สุดา จิรสกุลเดช | สุภรัตน์ จริยโกศล | เสกข์ แทนประเสริฐสุข | เสฎฐพงศ์ ชูนามชัย | หทัยชนก เลิศวรายุทธ์ | อภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์ | อภิวุฒิ เกิดดอนแฝก | อรนุช เชื้อภักดี | อรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล | อรอุมา ชุติเนตร | อันทิพา โชคสุวัฒนสกุล | ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาประสาทวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Prasātwitthayā Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL100 .บ752 2562 ล. 11 (7). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Common causes of toxic acute kidney injury : essentials for medical students / Common causes of toxic acute kidney injury : essentials for medical students / ฉัตรชัย กรีพละ บรรณาธิการ.

Chatchai Krīphala. by ฉัตรชัย กรีพละ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Ton Manāo Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ342 .ค544 2562 (3).
ห้องสมุด:
Common problems in burn and wound care 2019 / Common problems in burn and wound care 2019 / บรรณาธิการ อภิชัย อังสพัทธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAphichai ʻAngsaphat Samākhom Phlǣmai læ Samānphlǣ (prathēt Thai). by อภิชัย อังสพัทธ์ | สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Phlǣmai læ Samānphlǣ (prathēt Thai), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO700 .ค544 2562 (8).
ห้องสมุด:
Comprehensive review of nephrology / Comprehensive review of nephrology / บรรณาธิการ พงศธร คชเสนี ... [และคนอื่นๆ].

Phongsathō̜n Khotchasēnī. Samākhom Rōktai hǣng Prathēt Thai. by พงศธร คชเสนี | สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rōktai hǣng Prathēt Thai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ302 .ค543 2562 (5). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Consultative hematology. 2 / Consultative hematology. 2 / บรรณาธิการ ธีระ ฤชุตระกูล, อาจรบ คูหาภินันทน์.

Thīra Rưchutrakūn. Archrob Khuhapinant. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Lōhit Witthayā. by ธีระ ฤชุตระกูล | อาจรบ คูหาภินันทน์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Lōhit Witthayā Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH120 .ค583 2562 ล. 2 (7).
ห้องสมุด:
Covid-19 rōk rabāt hǣng satawat / Covid-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ / นำชัย ชีววิวรรธน์.

Namchai Chīwawiwat, by นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC501 .น626 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Essential clinical hematology / Essential clinical hematology / บรรณาธิการ นภชาญ เอื้อประเสริฐ, จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ.

Nopphachān ʻƯ̄aprasœ̄t. Čhanthiyā Čhansawāngphūwana. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Lōhitwitthayā. by นภชาญ เอื้อประเสริฐ | จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Lōhitwitthayā Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Essential clinical hematology : essential content for internists.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH120 .อ746 2563 (6). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Essential of glomerular disease / Essential of glomerular disease / บัญชา สถิระพจน์ บรรณาธิการ.

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by บัญชา สถิระพจน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ353 .อ752 2561 (4).
ห้องสมุด:
Essentials in hemodialysis / Essentials in hemodialysis / บรรณาธิการ อาคม นงนุช ... [และคนอื่นๆ].

ʻĀkhom Nongnut. Samākhom Rōk Tai hǣng Prathēt Thai. by อาคม นงนุช | สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rōk Tai hǣng Prathēt Thai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2562 [2019]Other title: Essentials in hemodialysis second edition .Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ378 .อ756 2562 (5).
ห้องสมุด:
Fluid, electrolyte and acid-base disorders / Fluid, electrolyte and acid-base disorders / บรรณาธิการ พงศธร คชเสนี ... [และคนอื่นๆ].

Phongsathō̜n Khotchasēnī. by พงศธร คชเสนี.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thek ʻǣ Čhœ̄nan Phaplikhēchan Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WD220 .ฟ475 2560 (12).
ห้องสมุด:
Handbook of clinical nephrology / Handbook of clinical nephrology / กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์.

Kitrawī Kritmēthāphāk. by กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2562 [2019] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ302 .ก633 2562 (7). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Herbal therapy samunphrai kin dai-- hāi pūai / Herbal therapy สมุนไพรกินได้-- หายป่วย / บุษบา.

Butsabā. by บุษบา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀnphlœ̄n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV770.JT3 บ753 2562 (5).
ห้องสมุด:
Infectious diseases in ambulatory setting / Infectious diseases in ambulatory setting / บรรณาธิการ จักกพัฒน์ วนิชานันท์, กมลวรรณ จุติวรกุล.

Čhakkaphat Wanichānan. Kamonwan Čhutiwō̜rakun. Sārin Khahakǣo. Thīraphong Tanthawichīan. Wō̜rawong Chư̄nsuwan. Čhirawat Bupphanhēran. Lēlānī Phaithūnphong. Patthamā Tō̜. Wō̜raphānit. Wō̜raphot Ninrattanakun. Pawat Phư̄nsǣn. Chusanā Sūankratāi. 'Usanī Naoʻudom. Phalākō̜n Phanārat. Nopphō̜n Songʻamphai. ʻŌphāt Phutčharœ̄n. Ditsarut Tōwikkai. Kamphon Suwanphimonkun. Phrưtthiphong Nūphet. Rō̜ngphong Phlōngla. by จักกพัฒน์ วนิชานันท์ | กมลวรรณ จุติวรกุล | สาริน คหะแก้ว | ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร | วรวงศ์ ชื่นสุวรรณ | จิรวัฒน์ บุพพันเหรัญ | เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ | ปัทมา ต.วรพานิช | วรพจน์ นิลรัตนกุล | ปวัตน์ พื้นแสน | ชุษณา สวนกระต่าย | อุษณีย์ เนาว์อุดม | พลากร พนารัตน์ | นพพร ส่งอำไพ | โอภาส พุทธเจริญ | ดิษรุจ โตวิกกัย | กำพล สุวรรณพิมลกุล | พฤฒิพงศ์ หนูเพชร | รองพงศ์ โพล้งละ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Prin ʻǣ Mō̜ Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ปริ้นท์แอนด์มอร์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX167 .อ654 2562 (7).
ห้องสมุด:
Liver diseases : an essential guide / Liver diseases : an essential guide / ศักรินทร์ จิรพงศธร.

Sakkarin Čhiraphongsathō̜n. Krit ʻUppatchā. Chaiphichit Phutthāphithakphong. Thīranan Sapphačhit. Panot Sāināmthip. Wānit Piyaniran. Wō̜rayon Chư̄abunchai. ʻAnuchit Čhūthaphutthi. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by ศักรินทร์ จิรพงศธร | กฤษณ์ อุปัชฌาย์ | ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์ | ธีรนันท์ สรรพจิต | ปณต สายน้ำทิพย์ | วานิช ปิยนิรันดร์ | วรยล เชื้อบุญชัย | อนุชิต จูฑะพุทธิ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WI700 .ศ624 2562 (8).
ห้องสมุด:
Pediatric palliative care / Pediatric palliative care / วินัดดา ปิยะศิลป์, วันดี นิงสานนท์ บรรณาธิการ.

Winadda Piyasil. Wandee Ningsanon. Phra Phaisān Wisālō, Prichawan Čhansiri. Kawiwan Wīrakun. Wanphen Bunprakō̜p. Phō̜nphan Sīphō̜nsawan. Dư̄anphen Hō̜rattanārư̄ang. Sēksit ʻŌ̜sathākun. Dusit Sathawō̜n. ʻAnannit Wisutthiphan. Dārin Sō̜sōtthikun. Phanom Kētmān. Sīsuphalak Singkhānwanit. ʻUmāphō̜n Suthatwō̜rawut. Phimon Wongsiridēt. Watcharī Tantipraphā. Čhanyā Čhirapraditthā. Kunkanyā Chōkphaibūnkit. Natsawī Watthanā. Sansanī Rư̄angsō̜n. Čhariyā Tharaksā. Thiraphō̜n Tangčhittiphō̜n. Rātchawitthayālai Kumānlaphǣt hǣng Prathēt Thai. Samākhom Kumānlaphǣt hǣng Prathēt Thai. by วินัดดา ปิยะศิลป์ | วันดี นิงสานนท์ | พระไพศาล วิสาโล, 2500- | ปริชวัน จันทร์ศิริ | กวิวัณณ์ วีรกุล | วัณเพ็ญ บุญประกอบ | พรพรรณ ศรีพรสวรรค์ | เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง | เสกสิต โอสถากุล | ดุสิต สถาวร | อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ | ดารินทร์ ซอโสตถิกุล | พนม เกตุมาน | ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช | อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ | พิมล วงศ์ศิริเดช | วัชรี ตันติประภา | จรรยา จิระประดิษฐา | กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ | ณัศวีร์ วัฒนา | ศันสนีย์ เรืองสอน | จริยา ทะรักษา | ถิรพร ตั้งจิตติพร | ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย | สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rātchawitthayālai Kumānlaphǣt hǣng Prathēt Thai, Samākhom Kumānlaphǣt hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS220 .พ638 2558 (11).
ห้องสมุด:
Pocket handbook in kidney transplantation / Pocket handbook in kidney transplantation / บรรณาธิการ ณัฐวุฒิ โตวนำชัย, สุวศิน อุดมกาญจนนันท์.

Nattawut Tōnāmchai. Suwasin ʻUdomkānčhananan. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Rōk Tai. by ณัฐวุฒิ โตวนำชัย | สุวศิน อุดมกาญจนนันท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคไต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nūai Rōk Tai Phāk Wichā ʻĀyurasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Pocket handbook in kidney transplantation second edition.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ368 .พ535 2562 (7).
ห้องสมุด:
Pocket nephrology / Pocket nephrology / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by บัญชา สถิระพจน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ300 .พ522 2563 (6). Checked out (1).
ห้องสมุด:
The Electrocardiography : self study. Book II / The Electrocardiography : self study. Book II / บรรณาธิการ องค์การ เรืองรัตนอัมพร, ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์, ไพศาล บุญศิริคำชัย.

ʻOngkān Rư̄angrattanaʻamphō̜n. Damrong Sukitpanyārōt. Phaisān Bunsirikhamchai. by องค์การ เรืองรัตนอัมพร | ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ | ไพศาล บุญศิริคำชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG140 .อ6466 2562 ล. 2 (2).
ห้องสมุด:
Update in infectious diseases 2020 / Update in infectious diseases 2020 / รุจิภาส สิริจตุภัทร ... [และคนอื่น ๆ].

Ručhiphāt Siričhatuphatthra. Samākhom Rōk Titchư̄a hǣng Prathēt Thai. by รุจิภาส สิริจตุภัทร | สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rōk Titchư̄a hǣng Prathēt Thai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC100 .อ624 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kradūk hak læ khō̜ khlư̄an samrap wēt patibat thūapai = Fracture and dislocation for general practice / กระดูกหักและข้อเคลื่อนสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป = Fracture and dislocation for general practice / บรรณาธิการ วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์, พิสิฏฐ์ เลิศวานิช.

Witchasēt Phichaisak. Phisit Lœ̄twānit. by วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ | พิสิฏฐ์ เลิศวานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sirirāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช, 2561 [2018]Other title: Fracture and dislocation for general practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE175 .ก466 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  8    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544