TUPRIDI-NewBook-2020-09-01(Tha)

This list contains 305 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
'Khwām wāng' nai thatsana khō̜ng phut thāt = Buddhadasa Bhikkhu's views on selflessness / 'ความว่าง' ในทัศนะของพุทธทาส = Buddhadasa Bhikkhu's views on selflessness / กานต์ ลิ่มสถาพร.

Kānt Limsātāporn. by กานต์ ลิ่มสถาพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Udom Panyā, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อุดมปัญญา, 2562 [2019]Other title: Buddhadasa Bhikkhu's views on selflessness.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
"Namton" ʻattalak thāng watthanatham khō̜ng ʻanuphāk Lumnam Khōng = "Namton" cultural identity of greater Mekong Subregion (GMS) : rāingān wičhai chabap sombūn / "น้ำต้น" อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอนุภาคลุ่มน้ำโขง = "Namton" cultural identity of greater Mekong Subregion (GMS) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อัญชลี โสมดี, จารุวรรณ เพ็งศิริ, สมทรัพย์ ศรีสุวรรณ.

ʻAnchalī̄ Sōmdī. Čhāruwan Phengsiri. Somsap Sīsuwan. Thailand. Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai. by อัญชลี โสมดี | จารุวรรณ เพ็งศิริ | สมทรัพย์ ศรีสุวรรณ | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai Krasūang Watthanatham, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, [2557] [2014]Other title: "Namton" cultural identity of Greater Mekong Subregion..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NK4156.6.ก27 อ62 2557 (1).
ห้องสมุด:
"Hūai Saphān" sư̄psān tamnān pā (khō̜ng) khon sō̜ng run : khrōngkān wičhai krabūankān rīanrū phư̄a sœ̄msāng sakkayaphāp dek læ yaowachon nai kānsư̄pthō̜t kāndūlǣ raksā pā chumchon Tō̜. Nō̜ngrōng ʻŌ̜. Phanomthūan Čhō̜. Kānčhanaburī / "ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น : โครงการวิจัยกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบทอดการดูแลรักษาป่าชุมชน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.

Pikul Sitthiprasertkun. Thailand Research Fund. Samnakngān Phāk. by พิกุล สิทธิประเสริฐกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สำนักงานภาค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, Samnakngān Phāk, 2550 [2007] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2550 [2007]Other title: khrōngkān wičhai krabūankān rīanrū phư̄a sœ̄msāng sakkayaphāp dek læ yaowachon nai kānsư̄pthō̜t kāndūlǣ raksā pā chumchon Tō̜. Nō̜ngrōng ʻŌ̜. Phanomthūan Čhō̜. Kānčhanaburī Other title: โครงการวิจัยกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบทอดการดูแลรักษาป่าชุมชน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2007 688848 (1).
ห้องสมุด:
108 thēp hǣng sūang sawan. Lēm 1 / 108 เทพแห่งสรวงสวรรค์. เล่ม 1 / บรรณาธิการต้นฉบับ คณปติ.

Khanapati. by คณปติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Fœ̄tphō̜i Krāpfik Dīsai Čhamkat 2543 [2000] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เฟิสท์พ้อย กราฟฟิคดีไซน์ จำกัด, 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1216 .ก133 2543 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
125 Pī̄ Krom Witthayāsāt Bō̜rikān rākthān ngān bō̜rikān sū sētthakit thī yangyư̄n = 125 Anniversary of Department of Science Service / 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน = 125 Anniversary of Department of Science Service / กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

Thailand. Krom Witthayāsāt Bō̜rikān. by กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Krom, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ กรม, 2559 [2016]Other title: Nưng rō̜i yīsip hā pī̄ Krom Witthayāsāt Bō̜rikān rākthān ngān bō̜rikān sū sētthakit thī yangyư̄n Other title: 125 Anniversary of Department of Science Service. | หนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Q127.ท9 ว584 2559 (1).
ห้องสมุด:
2.2 kōmō. mư̄ang ʻaphiwat : sēnthāng rotfaifā sāi prawattisāt khām Mǣnam Čhaophrayā / 2.2 กม. เมืองอภิวัฒน์ : เส้นทางรถไฟฟ้าสายประวัติศาสตร์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา / สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร.

Bangkok (Thailand). Samnak kānčharāčhō̜n læ Khonsong. by กรุงเทพมหานคร. สำนักการจราจรและขนส่ง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HE5020.5.ฮ8ก4 ก122 2552 (1).
ห้องสมุด:
72 pī hǣng khwāmsuk Phon ʻĀkāt ʻĒk Praphan Thūpatēmī 7 Mēsāyon 2542. 72 ปี แห่งความสุข พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ 7 เมษายน 2542.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō.Pō.Thō : Mō.Pō.Phō, 2542?] [1999?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?] [1999?]Other title: Čhetsip sō̜ng pī hǣng khwāmsuk Phon ʻĀkāt ʻĒk Praphan Thūpatēmī 7 Mēsāyon 2542 Other title: เจ็ดสิบสองปีแห่งความสุข พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ 7 เมษายน 2542.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: UG626.2.ป46 ก13 2542 (1).
ห้องสมุด:
75 pī wan santiphāp Thai : bāng rư̄ang kīeokap phra bō̜romwongsānuwong nai rawāng songkhrām lōk khrang thī 2 / 75 ปี วันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit Ananthanathorn. ʻAppaphatsarāphā Thēokun, Mō̜m Čhao, Puey Ungphakorn, Pridi Banomyong, Mahawitthayālai Thammasāt. by กษิดิศ อนันทนาธร | อัปภัศราภา เทวกุล, หม่อมเจ้า, 2446-2524 | ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 | ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2563 [2020]Other title: Čhet sip hā pī wan santiphāp Thai : bāng rư̄ang kīeokap phra bō̜romwongsānuwong nai rawāng songkhrām lōk khrang thī 2 Other title: เจ็ดสิบห้าปีวันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Bearwish / Bearwish / วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์.

Wongthanong Chainarongsing. by วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, 2511-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Abook, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : Abook, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ว25 บ84 2552 (1).
ห้องสมุด:
Black death 'hā long' Čhīn thưng Thai tāi thang lōk / Black death 'ห่าลง' จีนถึงไทย ตายทั้งโลก / ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Siriphot Laomānačharœ̄n. by ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nātāhǣk, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นาตาแฮก, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC11 .ศ646 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Design thinking krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp phư̄a kānphatthanā thō̜ngthin / Design thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / พีรดร แก้วลาย และ ขวัญ พงษ์หาญยุทธ ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย.

Phīradō̜n Kǣolāi. Khwan Phonghānyut. ʻŌ̜rathai Kokphon, ʻAtiphō̜n Kǣopīa. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by พีรดร แก้วลาย | ขวัญ พงษ์หาญยุทธ | อรทัย ก๊กผล, 2506- | อติพร แก้วเปีย | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Sathāban Phra Pokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Other title: Krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp phư̄a kānphatthanā thō̜ngthin Other title: กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD53 .พ65 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD53 .พ65 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD53 .พ65 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD53 .พ65 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Good Service chīwit bon fā / Good Service ชีวิตบนฟ้า / ครูเจี๊ยบ วรางคณา หทัยยุทธ์.

Warangkhana Hathaiyut. by วรางคณา หทัยยุทธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Satābūm ʻIntœ̄ Phrin, 2561 [2018] Publisher: สมุทรปราการ : สตาร์บูมอินเตอร์พริ้นท์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.5 .ว46 2561 (3).
ห้องสมุด:
Home away from home : Kaolī Tai thī hen læ pai yū / Home away from home : เกาหลีใต้ ที่เห็นและไปอยู่ / ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์.

Piyarit Pančhathammawit. by ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣomō̜n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: PL4209.ป66 ฮ43 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
IM : khư̄-yū-pen / IM : คือ-อยู่-เป็น / กองบรรณาธิการ ฑิชาธร กลั่นเกษร … [และคนอื่น ๆ].

Thichāthō̜n Klankēsō̜n. Khrōngkān Naksư̄sān Sukphāwa sāthārana sưksā Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp Sathāban Sư̄ Dek læ Yaowachon. by ฑิชาธร กลั่นเกษร | โครงการนักสื่อสารสุขภาวะ สาธารณศึกษา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Naksư̄sān Sukphāwa sāthārana sưksā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการนักสื่อสารสุขภาวะ สาธารณศึกษา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1062 .อ95 2563 (1).
ห้องสมุด:
Nocturne phlēng rak onthakān / Nocturne เพลงรักอนธการ / ธนพ ศตพรรษ.

Thanop Sataphat. by ธนพ ศตพรรษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S., 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S., 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Productivity khit bǣp Yœ̄raman longmư̄ tham bǣp Yīpun / Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น / ผู้เขียน Kan Sumita ; ผู้แปล ทินภาส พาหะนิชย์.

Sumita, Kan. Thinphāt Phāhanit. by ซุมิตะ, คัน | ทินภาส พาหะนิชย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bingkō, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บิงโก, [2563] [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Research programme on equity in health systems : khrōngkān khwāmpentham nai rabop bō̜rikān sukkhaphāp phāitai khlattœ̄ kānwičhai dān nawattakam thāng sangkhom kānsưksā læ singwǣtlō̜m sū sukkhaphāwa prachāchon : rāingān kānwičhai chabap sombūn / Research programme on equity in health systems : โครงการความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ ภายใต้คลัสเตอร์การวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมสู่สุขภาวะประชาชน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / Thammarat Marohabutr ... [et al.].

by Thammarat Marohabutr | Mahidon University.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhon Pathom : Mahidon University, 2017?]Other title: Khrōngkān khwāmpentham nai rabop bō̜rikān sukkhaphāp phāitai khlattœ̄ kānwičhai dān nawattakam thāng sangkhom kānsưksā læ singwǣtlō̜m sū sukkhaphāwa prachāchon : rāingān kānwičhai chabap sombūn Other title: โครงการความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ ภายใต้คลัสเตอร์การวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมสู่สุขภาวะประชาชน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WA540.JT3 R47 2017 (1).
ห้องสมุด:
System Trading thrēt hun yāng pen rabop / System Trading เทรดหุ้นอย่างเป็นระบบ / ผู้เขียน พิสุทธิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล.

Phisut Limwiwatkun. by พิสุทธิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Dream & Passion, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Dream & Passion, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4661 .พ63 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4661 .พ63 2558 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Taj Auf Le Quv = Tā ʻǪ Lœ Khư = Cooking in Rotational Farming = ʻāhān nai rai munwīan / Taj Auf Le Quv = ต่า เอาะ เลอะ คึ = Cooking in Rotational Farming = อาหารในไร่หมุนเวียน / คณะทำงาน ประเสริฐ ตระการศุภกร ... [และคนอื่น ๆ].

Prasœ̄t Trakānsupphakō̜n. Samākhom Pakākœyō̜ phư̄a Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n. Khrư̄akhāi Karīang phư̄a Watthanatham læ Singwǣtlō̜m. by ประเสริฐ ตระการศุภกร | สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Samākhom Pakākœyō̜ phư̄a Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n, Khrư̄akhāi Karīang phư̄a Watthanatham læ Singwǣtlō̜m, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม, 2562 [2019]Other title: Tā ʻǪ Lœ Khư Other title: ʻĀhān nai rai munwīan Other title: Cooking in Rotational Farming | Taj Auf Le Quv | ต่า เอาะ เลอะ คึ | อาหารในไร่หมุนเวียน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TX724.5.ท9 ต635 2562 (1).
ห้องสมุด:
The frame chana tangtǣ khwāmkhit / The frame ชนะตั้งแต่ความคิด / ชเวอินช็อล เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร แปล.

Choi, Incheol. ʻĀsayā ʻAphichanāngkūn. by ชเว, อินช็อล | อาสยา อภิชนางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Other title: Chana tangtǣ khwāmkhit Other title: ชนะตั้งแต่ความคิด.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF441 .ช57 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .ช57 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  16    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544