TUECON-ผลงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์

This list contains 337 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
[ระบบประกันสังคมและคุณภาพชีวิตของไทย] [วิดีทัศน์] : [ภาพสะท้อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2546 ครั้งที่ 26] / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 26 : 2546) | นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ | ปราณี ทินกร, 2492- | ดาว มงคลสมัย | เพลินพิศ สัตย์สงวน | พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข | มัทนา พนานิรามัย | สุพัชรี รอดภัยปวง | พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ | วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ | อภิชาต สถิตนิรามัย | แล ดิลกวิทยรัตน์ | ภาวดี ทองอุไทย | อมรา พงศาพิชญ์ | ประยงค์ เนตยารักษ์ | สมชาย สุขสิริเสรีกุล | วิโรจน์ ณ ระนอง | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2546Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ธ444226ร63 (7). :
15 ปี วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 : ประเทศไทยอยู่ตรงไหน / สัมภาษณ์โดย บุญลาภ ภูสุวรรณ, ปกป้อง จันวิทย์, ภาวิน ศิริประภานุกูล.

by บุญลาภ ภูสุวรรณ | ปกป้อง จันวิทย์ | ภาวิน ศิริประภานุกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทยพับลิก้า, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2013 614457 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ก125 2556 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: HC445 .ก125 2556 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
2 pī nayōbāi sētthakit Yinglak : khwāmfan kap khwāmčhing / 2 ปี นโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ : ความฝันกับความจริง / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, ธีรวุฒิ ศรีพินิจ.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) Supphawat Rungsuriyawibūn. Thīrawuth Sīphinit. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 36 : 2556 : กรุงเทพฯ) | ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ | ธีรวุฒิ ศรีพินิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2557 [2014]Other title: Sō̜ng pī nayōbāi sētthakit Yinglak : khwāmfan kap khwāmčhing Other title: สองปี นโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ : ความฝันกับความจริง | การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2556 ครั้งที่ 36 2 ปี เศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ ความฝันกับความจริง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ธ4474 2557 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ธ4474 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ธ4474 2557 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: ECON HC 2014 636136 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ธ4474 2557 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) In EditingCall number: HC445 .ธ4474 2557 (1).
ห้องสมุด:
30 pī wārasān Yīpun sưksā : Yīpun - Thai nai yuk plīan phān 2527-2556 / 30 ปี วารสารญี่ปุ่นศึกษา : ญี่ปุ่น-ไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน 2527-2556 / จัดทำโดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Phīra Charoenporn. Nētnapā Wailœ̄tsak. Sunida Arunphipat. Warangkhanā Kō̜kīanttiphithak. Niphāphō̜n Rachataphatthanākun. Piyawan ʻAtsawarāchan. Suthin Sāisangūan. Phākphūm Thippakhun. Mahāwitthayālai Thammasāt Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā. Sūn Yīpun Sưksā. by พีระ เจริญพร | เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ | สุนิดา อรุณพิพัฒน์ | วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ | นิภาพร รัชตพัฒนากุล | ปิยวรรณ อัศวราชันย์ | สุทิน สายสงวน, 2500- | ภาคภูมิ ทิพคุณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์การศึกษาญี่ปุ่น | มูลนิธิญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: Pathum Thānī : Sūn Yīpun Sưksā, Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS575.5.ญ6 ก12 2558 (4).
ห้องสมุด:
72 pī Rangsan Thanaphō̜nphan / 72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ / กองบรรณาธิการ สิทธิกร นิพภยะ, อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Rangsun Thanapornpun, Sittikorn Nippaya. Itsakul Unahakate. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | สิทธิกร นิพภยะ | อิสร์กุล อุณหเกตุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Čhetsipsō̜ng pī Rangsan Thanaphō̜nphan Other title: เจ็ดสิบสองปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร56 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร56 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ร56 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Doing business in China : ปักธงรุกตลาดจีน / อักษรศรี (อติสุุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

by อักษรศรี พานิชสาส์น, 2511-.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, [2550]Other title: ปักธงรุกตลาดจีน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1604 .อ62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1604 .อ62 (1).
ห้องสมุด:
FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลได้ ผลเสีย และข้อเสนอแนะ / บรรยายโดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ; เรียบเรียงโดย อิสร์กุล อุณหเกตุ.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2549Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส427อ74 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ส427อ74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส427อ74 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส427อ74 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2006 481691 (1). Withdrawn (3). Damaged (3).
ห้องสมุด:
GATS ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ / พรเทพ เบญญาอภิกุล ; บรรณาธิการ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by พรเทพ เบญญาอภิกุล | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9980.6 .พ437 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9980.6 .พ437 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD9980.6 .พ437 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD9980.6 .พ437 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9980.6 .พ437 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9980.6 .พ437 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Macrotrends : ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย / เรื่อง สฤณี อาชวานันทกุล, เอื้อมพร พิชัยสนิธ, ปกป้อง จันวิทย์.

by สฤณี อาชวานันทกุล | เอื้อมพร พิชัยสนิธ | ปกป้อง จันวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2552Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1359 .ส43 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1359 .ส43 (7), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1359 .ส43 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1359 .ส43 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Re-design Thailand : tham yāngrai hai sētthakit Thai tœ̄ptō yāng yangyư̄n ? / Re-design Thailand : ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน? / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ, สิทธิกร นิพภยะ, นนท์ นุชหมอน และพลอย ธรรมาภิรานนท์.

Čhuthāthip Čhongwanit. 'Āchanan Kǫphaibūn. Kīatanant Lūankǣo. Nuttaphong Phatthanaphong. Chalōthō̜n Kǣnsantisukmongkhon. Chon Bunnāk. Sitthikǭn Nipphaya. Non Nutmō̜n. Phlō̜i Thammāphirānon. Thammasat University. Faculty of Economics. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) by จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ | อาชนัน เกาะไพบูลย์ | เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว | ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ | ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล | ชล บุนนาค | สิทธิกร นิพภยะ | นนท์ นุชหมอน | พลอย ธรรมาภิรานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 40 : 2561 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร69 2561 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร69 2561 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร69 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ร69 2561 (3).
ห้องสมุด:
The rise of China : Čhīn khit yai mō̜ng klai / The rise of China : จีนคิดใหญ่ มองไกล / โดย อักษรศรี พานิชสาส์น.

ʻAksō̜nsī Phānitsān, by อักษรศรี พานิชสาส์น, 2511-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻet Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC427.95 .อ62513 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC427.95 .อ62513 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotrabīap dān singwǣtlō̜m khō̜ng samāchik prachākhom ʻĀsīan læ khō̜sanœ̄ chœ̄ng nayōbāi samrap Prathēt Thai / กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกประชาคมอาเซียนและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย / นิรมล สุธรรมกิจ ... [และคนอื่น ๆ].

Niramon Suthamkit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Khrōngkān Wičhai Rư̄ang Kānprīapthīap Māttrakān Dān Singwǣtlō̜m Khō̜ng Samāchik Prachākhom ʻĀsīan. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by นิรมล สุธรรมกิจ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. โครงการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกประชาคมอาเซียน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Wičhai Rư̄ang Kānprīapthīap Māttrakān Dān Singwǣtlō̜m Khō̜ng Samāchik Prachākhom ʻĀsīan Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกประชาคมอาเซียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE320.อ73 ก246 2558 (1).
ห้องสมุด:
กฎหมายขายชาติ 11 ฉบับ : กรณีศึกษา พ.ร.บ. ล้มละลายฉบับที่ 5 : การเมืองเรื่องการเปลี่ยนสถาบัน : รายงานการวิจัย / โดย อภิชาต สถิตนิรามัย.

by อภิชาต สถิตนิรามัย.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942 .อ46 (1).
ห้องสมุด:
กรณีศึกษากิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามกิจการในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย / โดย เกรียงไกร เตชกานนท์.

by เกรียงไกร เตชกานนท์.

Material type: Text Text Publisher: [ปทุมธานี : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2546Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9710.ท92 ก74 (1).
ห้องสมุด:
กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยาของไทยในการแข่งขันกับต่างประเทศ / โดย สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

by สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

Material type: Text Text Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9672.ท92 ส42 (1).
ห้องสมุด:
กลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อน แบบสมัครใจกับแบบรายสาขาการผลิต / โดย นิรมล สุธรรมกิจ, ภูรี สิรสุนทร, ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์.

by นิรมล สุธรรมกิจ | ภูรี สิรสุนทร | ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุพาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน (MEAs Watch), 2552Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ม4 น643 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.ม4 น643 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC79.ม4 น643 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC79.ม4 น643 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
กว่าจะถึงวันนี้-- ตลาดทุนไทย / ผู้เขียน ศุกรีย์ แก้วเจริญ, นวรัตน์ เลขะกุล และศุภชัย ศรีสุชาติ.

by ศุกรีย์ แก้วเจริญ | นวรัตน์ เลขะกุล, 2485- | ศุภชัย ศรีสุชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ศ724 2553 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ศ724 2553 (2).
ห้องสมุด:
การกระจายอำนาจทางการคลังเพื่อขับเคลื่อนบริการทางสังคมไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บทสรุปผู้บริหาร / ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; [สกนธ์ วรัญญูวัฒนา หัวหน้าคณะวิจัย ; ดวงมณี เลาวกุล, พงษ์ธร วราศัย นักวิจัย].

by สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, 2499- | ดวงมณี เลาวกุล | พงษ์ธร วราศัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2550?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ9574.55 .ส232 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ9574.55 .ส232 2550 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ9574.55 .ส232 2550 (1).
ห้องสมุด:
การขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปครั้งที่ 5 และผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทย = [The fifth enlargement of the European Union and its impacts on Thai economy] : โครงการ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย นิธินันท์ วิศเวศวร และคณะ.

by นิธินันท์ วิศเวศวร.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.57.ป38 น63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF3800.57.ป38 น63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.57.ป38 น63 (3). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  17    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544