TUPUEY-New Book-202101-01 (tha)

This list contains 60 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Sap thamma thī khaočhai phit : khư̄ ʻuppasak bư̄angton khō̜ng kānkhaothưng tham / ศัพท์ธรรมะที่เข้าใจผิด : คืออุปสรรคเบื้องต้นของการเข้าถึงธรรม / เรียบเรียง สุรพล ไกรสราวุฒิ.

Suraphon Kraisarāwut. Thammasathān Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by สุรพล ไกรสราวุฒิ | ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thammasathān Samnak Bō̜rihān Sinlapa Watthanatham Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมสถาน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ133 .ส724 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ133 .ส724 2561 (1).
ห้องสมุด:
Sēpīan : prawat yō̜ manutsayachāt / เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล.

Harari, Yuval N. Namchai Chīwawiwat, by แฮรารี, ยูวัล เอ็น | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CB113 .ฮ846 2561 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In TracingCall number: CB113 .ฮ846 2561 (1). Checked out (17).
ห้องสมุด:
Prawattisāt thī thūk lư̄m : Pattānī Yalā læ Narāthiwāt nai yuk čhet hūamư̄ang / ประวัติศาสตร์ที่ถูกลืม : ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในยุคเจ็ดหัวเมือง / ปิยดา ชลวร.

Piyada Chonlaworn, by ปิยดา ชลวร, 2518-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ป6 ป639 2563 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.ป6 ป639 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lang banlang lư̄at / หลังบัลลังก์เลือด / [Jonathan Gregson] ; วราวุธ เรียบเรียง.

Gregson, Jonathan. Warāwut Samrūanhan. by เกรกสัน, โจนาธาน | วราวุธ สำรวญหันต์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS495.3 .ก742 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chōmnā sakdinā Thai : bot wikhro̜ sangkhom Thai ʻan thāthāi yuk samai / โฉมหน้าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / จิตร ภูมิศักดิ์.

Čhit Phūmisak, by จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Srīpanyā , 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2563 [2020]Availability: No items available :
Pridi Banomyong Library On Order (1).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhaosāo khō̜ng 'Ānon / เจ้าสาวของอานนท์ / ว. ณ. ประมวญมารค.

Wiphāwadīrangsit, Princess, by วิภาวดีรังสิต, พระองค์เจ้า, 2463-2520.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ว66จ7 2563 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (1).
ห้องสมุด:
Rattanāwadī / รัตนาวดี / ว. ณ. ประมวญมารค.

Wiphāwadīrangsit, Princess, by วิภาวดีรังสิต, พระองค์เจ้า, 2463-2520.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ว66ร6 2563 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (1).
ห้องสมุด:
Pritsanā / ปริศนา / ว. ณ. ประมวญมารค.

Wiphāwadīrangsit, Princess, by วิภาวดีรังสิต, พระองค์เจ้า, 2463-2520.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ว66ป4 2563 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (1).
ห้องสมุด:
Theknik fưk phalang khwāmčham thī thuk khon thamdai / เทคนิคฝึกพลังความจำที่ทุกคนทำได้ / ฮิระตะ นะโอะยะ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Hirata, Naoya. ʻAnisā Kēmphaophan. by ฮิระตะ, นะโอะยะ | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : 'Amarin Hāo Tū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF385 .ฮ64 2563ก (2).
ห้องสมุด:
Mai tō̜ng tām khrai khǣchai chīwit bǣp khō̜ng khun / ไม่ต้องตามใคร แค่ใช้ชีวิตแบบของคุณ / แพทริค เจ. แมคกินนิส เขียน ; สุวิชชา จันทร แปล.

McGinnis, Patrick J. Suwitchā Čhanthō̜n. by แมคกินนิส, แพทริค เจ | สุวิชชา จันทร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF448 .ม82 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khon chana tham lǣo kǣ khon phǣ mūatǣ khit mai dai tham / คนชนะทำแล้วแก้ คนแพ้มัวแต่คิดไม่ได้ทำ / Kanagawa Akinori ; [ผู้แปล ทินภาส พาหะนิชย์].

Kanagawa, Akinori. Thinnaphāt Phāhanit. by คานางาวะ, อากิโนริ | ทินภาส พาหะนิชย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bingkō, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บิงโก, [2563] [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmsuk čhāk kānyū kap tūaʻēng / Honjok ความสุขจากการอยู่กับตัวเอง / ฟรานซี่ ฮีลลีย์ และ คริสตัล ทาอิ เขียน ; เขมลักษณ์ ดีประวัติ แปล.

Healey, Francie. Tai, Crystal. Khēmalak Dīprawat, by ฮีลลีย์, ฟรานซี่ | ทาอิ, คริสตัล | เขมลักษณ์ ดีประวัติ, 2522-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1499.ส6 ฮ64 2564 (2).
ห้องสมุด:
12 kot thī chaidai talō̜t chīwit / 12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต / ผู้เขียน จอร์แดน บี. ปีเตอร์สัน ; ผู้แปล ธีร์ ทิพกฤต.

Peterson, Jordan B. Thī Thipphakrit. by ปีเตอร์สัน, จอร์แดน บี | ธีร์ ทิพกฤต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Other title: Sipsō̜ng kot thī chaidai talō̜t chīwit Other title: สิบสองกฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Concentration bō̜klā samāthi san / Concentration บอกลาสมาธิสั้น / คาม ไนต์ เขียน ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แปล.

Knight, Kam. Nutchanat Nētprasœ̄tsī. by ไนต์, คาม | นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ5630.ส4 น93 2563 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Sip māyākhati ʻItsarāʻēn / สิบมายาคติอิสราเอล / Ilan Pappe เขียน ; พงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง แปล.

Pappe, Ilan. Phongpraphat Sǣngsuriyong. by แพพเพ, อิลาน | พงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS125 .พ83 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chāt Thai, mư̄ang Thai, bǣp rīan læ ʻanusāwarī : wādūai watthanatham, rat læ rūpkān čhitsamnưk / ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Nithi ʻĪaosīwong, by นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: DS568 .น583 2563 (1). : Checked out (2).
ห้องสมุด:
The last quarter 2 : 2475-2500 / The last quarter 2 : 2475-2500 / พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์.

Banchō̜n Chawānsin, Phon.ʻǬ. by บัญชร ชวาลศิลป์, พล.อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.7 .บ6332 2563 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: DS582.7 .บ6332 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kœ̄t dư̄an Tulā / เกิดเดือนตุลา / สุธรรม แสงประทุม.

Sutham Sǣngprathum. by สุธรรม แสงประทุม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sǣngdāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ส628 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS586 .ส628 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kasat khư̄ (ʻa) rai? : mānutsayawitthayā samrap yaowachon / กษัตริย์คือ (อะ)ไร? : มานุษยวิทยาสำหรับเยาวชน / เดวิด เกรเบอร์ และนิกา ดูบรอฟสกี เขียน ; เก่งกิจ กิติเรียงลาภ แปล.

Graeber, David. Dubrovsky, Nika. Kēngkit Kitirīanglāp. by เกรเบอร์, เดวิด | ดูบรอฟสกี, นิกา | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GN492.7 .ก74 2563 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Sathiti khansūng phư̄a kānwičhai chœ̄ng parimān thāng sangkhommasāt = Advanced statistics for quantitative research in social science / สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ = Advanced statistics for quantitative research in social science / พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี.

Phrưtsan Sutthichaimēthī. by พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻet Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2563 [2020]Other title: Advanced statistics for quantitative research in social science.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544