ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

มีการยืมสูงสุด10 จากระยะเวลาทั้งหมด
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร รายการที่ยืมออก  
ปลั๊กพ่วงสายไฟ (Power Strip)

ประเภททรัพยากร Library of things (5 Hours) รายการที่ยืมออก: 15129 จอง
เพชรพระอุมา /

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ, - ณ บ้านวรรณกรรม, กรุงเทพฯ : 2544 - 48 เล่ม.

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 6164 จอง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)

ประเภททรัพยากร Library of things (5 Hours) รายการที่ยืมออก: 5637 จอง
เที่ยวทั่วไทยไปกับ "นายรอบรู้".

นายรอบรู้. - สารคดี, กรุงเทพฯ : 2542 - 39 เล่ม :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 4798 จอง
ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Book Stand)

ประเภททรัพยากร Library of things (5 Hours) รายการที่ยืมออก: 4474 จอง
โครงการวิจัยชุด:การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ =

- สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, [ปทุมธานี] : 2541 - 10 เล่ม :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 3876 จอง
มาตรฐานการบัญชี /

- สมาคม, กรุงเทพฯ : 2522 - เล่ม.

ประเภททรัพยากร Document รายการที่ยืมออก: 3821 จอง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ /

วันทนีย์ วาสิกะสิน. - สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : 2537 - 129 หน้า :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 3618 จอง
พ่อรวยสอนลูก /

คิโยซากิ, โรเบิร์์ต ที. - บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ : 2544 - เล่ม :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 3515 จอง
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ =

ศรีบุตร แววเจริญ. - ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, นนทบุรี : 2540 - เล่ม :

ประเภททรัพยากร Book รายการที่ยืมออก: 3127 จอง

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544